Tentoonstelling

Jul
14
Jul/14 10:00 - Jul/24 17:00
Palmarium van de Plantentuin van de UGent, Ledeganckstraat 35 in Gent Palmarium, Botanical Garden UGent, Ledeganckstraat 35, Ghent

Exhibition

When: 
Thursday, July 14, 2016 - 10:00 to Sunday, July 24, 2016 - 17:00
Where: 

Palmarium van de Plantentuin van de UGent, Ledeganckstraat 35 in Gent

Palmarium, Botanical Garden UGent, Ledeganckstraat 35, Ghent

(English text below)

Van nucleotide tot netwerk

Bio-informatica in beeld(en)

Kan wetenschap mooi zijn? Deze tentoonstelling bewijst het!
Ontdek het veelzijdige karakter van de bio-informatica via deze collectie figuren, patronen, en grafieken met een dubbelganger in de wereld om ons heen.

Nieuwe technieken om de DNA-code te ontcijferen, brengen reusachtige hoeveelheden biologische gegevens voort. Bio-informatici gebruiken de nieuwste inzichten uit informatica, wiskunde en ICT om die stortvloed te analyseren, te interpreteren en er patronen in te ontdekken. Over disciplines heen spelen ze op die manier een essentiële rol in alle levenswetenschappen, van kankeronderzoek, over plantenonderzoek in de landbouw, tot studies van micro-organismen in oceanen.

De tentoonstelling toont 20 “duo’s” van figuren uit de bio-informatica, samen met foto’s die er een visuele gelijkenis mee hebben. Ze tonen de toepassingen van bio-informatica op alle niveaus ‘van nucleotide tot netwerk’.

De tentoonstelling is een initiatief van het Bioinformatics Institute Ghent From Nucleotides to Networks (BIG N2N), dat alle onderzoeksgroepen rond bio-informatica aan de Universiteit Gent bundelt en de interfacultaire masteropleiding Bio-informatica coördineert.

Praktisch: De tentoonstelling ‘Van nucleotide tot netwerk’ loopt van 14 tot en met 24 juli 2016 in het Palmarium van de Plantentuin van de UGent, Ledeganckstraat 35 in Gent. Open van 14u tot 17u. Op zaterdag 23/7 ook van 20 tot 22u. Toegang gratis.

Wedstrijd / Contest

Raak geïnspireerd op de tentoonstelling en vind een foto die visueel op deze bio-informatica figuur lijkt.
Get inspired at the exhibition and find a photo that has visual similarity to this bioinformatics figure.
E-mail uw suggestie vóór 15 augustus 2016 naar Katrijn.Vannerum@UGent.be. Vermeld als onderwerp 'wedstrijd tentoonstelling' en of u wetenschapper bent of niet. De winnaar wordt vóór eind augustus gecontacteerd.
E-mail your suggestion before August 15 2016 to Katrijn.Vannerum@UGent.be. Please mention 'exhibition contest' in the subject line and wether you are a scientist or not. The winner will be contacted before the end of August.

Contest figure
Figure by Steven Maere and Yves Van de Peer. 'Een vereenvoudigd fitness landschap met twee denkbeeldige fenotype assen / A simplified fitness landscape model with two imaginary phenotype axes'

From nucleotides to networks

View on bioinformatics

Can science be beautiful? This exhibition proves it!
Discover the multifaceted nature of bioinformatics through this collection of figures, patterns, and graphs with a double in the world around us.

New techniques to decipher the DNA code generate huge amounts of biological data. Bioinformaticians use the latest insights from computer science, mathematics and ICT to analyze and interpret these date, and to discover patterns. Across disciplines, they thus play an essential role in all life sciences, from cancer research, research on plants in the agricultural sector, to studies of micro-organisms in oceans.

The exhibition displays 20 "pairs" of bioinformatics figures, along with photographs that are visually similar. They show the applications of bioinformatics at all levels 'from nucleotides to networks'.

The exhibition is an initiative of the Bioinformatics Institute Ghent From Nucleotides to Networks (BIG N2N) that unites all bioinformatics research groups at Ghent University and coordinates the interfacultary Master in Bioinformatics.

Practical: The exhibition 'From nucleotides to networks' runs from July 14-24, 2016 in the Palmarium of the Botanical Garden of the University of Ghent, Ledeganckstraat 35 in Ghent. Open from 14h to 17h. Saturday 23/7 also from 20h to 22h. Free access.

Exposition poster

Event type: