(In Dutch) Assistent in de Vakgroep Plantenbiotechnologie en Bio-informatica

Voltijds assistent
◾ Uiterste inschrijvingsdatum: Jul 08, 2016 23:59
◾ Vakgroep/directie/dienst: WE09 - Vakgroep Plantenbiotechnologie en Bio-informatica
◾ Type contract: Statutaire aanstelling
◾ Bezetting: 100%
◾ Vacature type: Assisterend academisch personeel

Voor de Faculteit Wetenschappen zoeken wij een voltijds assistent binnen de vakgroep Plantenbiotechnologie en bio-informatica.

Over de UGent
De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 7.000 personeelsleden zijn er dagelijks aan de slag in onderwijs en onderzoek, beheer en administratie, technische en sociale voorzieningen, enz. Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: het is een van de grootste, meest boeiende en toekomstgerichte werkgevers van de regio. De Universiteit Gent telt 11 faculteiten en meer dan 100 vakgroepen, die in elk van de wetenschappelijke disciplines hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aanbieden.

Jouw profiel
◾Je bent houder van een diploma van een moleculair biologische opleiding met sterke interesse in wiskunde/statistiek (e.g. Master of Science in de Biochemie en de Biotechnologie, Master of Science in de Biologie, Master Science in de Bio-ingenieurswetenschappen of Master of Science in Bioinformatics) of van een meer wiskundig georiënteerde vooropleiding met sterke interesse in de biologische wetenschappen (Master of Science in de Informatica, Master of Science in de Computerwetenschappen, Master of Science in de Wiskunde, Master of Science in de Fysica, Master of Science in de Ingenieurswetenschappen) of een door de beoordelingscommissie ontvankelijk verklaarde discipline of een gelijkwaardig verklaard diploma. Aan de diplomavoorwaarden moet voldaan zijn op datum van aanstelling;
◾Je hebt interesse in wetenschappelijk en/of projectmatig onderzoek en dienstverlening;
◾Je beschikt over didactische en communicatieve kwaliteiten;
◾Je beschikt over uitstekende kennis van het Nederlands en het Engels.

Jouw opdracht
◾Je besteedt minimum 50% van je opdracht aan wetenschappelijk onderzoek in het kader van de voorbereiding van een doctoraatsproefschrift in het domein van de bio-informatica en systeembiologie, en meer bepaald in één van de onderzoeksdomeinen beschreven op www.psb.ugent.be/esb;
◾Je levert bijstand bij het onderwijs van de vakgroep, meer bepaald help je bij de praktische oefeningen en werkcolleges van bio-informatica en systeembiologie-gerelateerde opleidingsonderdelen die worden gedoceerd in het kader van de Bachelor en Master in Biochemistry and Biotechnology en van de Master of Science in Bioinformatics;
◾Je werkt mee aan de interne en externe dienstverlening van de vakgroep, onder andere als lid van de opleidingscommissie Master in de Bio-informatica, als aanspreekpunt voor buitenlandse studenten in de Master in Bioinformatics en als vertegenwoordiger van het vakgebied bio-informatica en systeembiologie op informatiesessies.

Ons aanbod
◾Wij bieden je een aanstelling voor een termijn van twee jaar. Deze aanstelling kan tweemaal worden hernieuwd voor twee jaar mits gunstige evaluatie van de voorbije termijn.

Opgelet: Indien je reeds aangesteld was als assistent of doctoraatsbursaal aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap, wordt dit in mindering gebracht van de maximale aanstellingsduur die volgens de Codex Hoger Onderwijs maximaal 6 jaar bedraagt.
◾De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 1/10/2016.
◾De verloning gebeurt volgens barema AAP3. Meer informatie hierover vind je op onze website.
◾Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals 38 dagen vakantieverlof, een breed opleidings- en vormingsaanbod, fietsvergoeding, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen, kan je vinden op onze website.

Interesse?
Je sollicitatie dient uiterlijk op 08/07/2016 om 23u59 (CET) toe te komen via solliciterenaap@ugent.be met als bijlage (samengevoegd in één document):
◾sollicitatiebrief
◾CV
◾een kopie van het vereiste diploma
◾een overzicht van de behaalde studieresultaten

Vermeld duidelijk de functie en de vakgroep en het referentienummer van deze vacature: 2016-06-10. Je krijgt een bevestiging bij goede ontvangst van de sollicitatie.

Opgelet: Laattijdige sollicitaties worden niet aanvaard. De UGent voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid en moedigt dan ook iedereen aan om te solliciteren.

Meer informatie

Voor meer informatie in verband met deze vacature kan je contact opnemen met prof. A. Depicker (Anna.Depicker@UGent.be, 09/331 3940) en/of prof. S. Maere (Steven.Maere@psb.vib-UGent.be, 09/331 3805).

https://edit.ugent.be/nl/vacatures/aap/voltijds-assistent-43/

Contact information: 

prof. A. Depicker (Anna.Depicker@UGent.be, 09/331 3940) en/of prof. S. Maere (Steven.Maere@psb.vib-UGent.be, 09/331 3805)

Job type: