latest news & announcements

Strategisch beleidsplan onderzoek UGent

De Raad van Bestuur keurde op 10 juli 2009 de nota "Strategisch Speerpuntenbeleid Onderzoek" goed, met de bedoeling de bestaande groei van de onderzoeksoutput van de universiteit op en meer gericht manier te sturen, en in deze groei het kwaliteitsstreven vooropstellen.

In de nota wordt uitgegaan van een gedifferentieerde benadering, die enerzijds meer verantwoordelijkheid bij de faculteiten legt, maar anderzijds een centrale sturing mogelijk maakt:

"Het zit niet altijd in de genen" (N2N, Tim de Meyer)

Tim De Meyer werd begin 2011 aangesteld als professor Bio-informatica in de multidisciplinaire onderzoeksgroep From Nucleotides To Networks (N2N). Zijn belangrijkste focus is de analyse van data die verkregen werd door high-throughput experimenten naar epigenetische factoren die het ontstaan van hart- en vaatziekten en kanker kunnen verklaren.
UGent maandblad, september 2011, Dutch

Universiteit rekruteert toptalent

Vanaf volgend academiejaar gaan aan de Gentse universiteit vijf onderzoeksgroepen van start die specialisten uit verschillende disciplines samenbrengen. Elk van die onderzoeksgroepen mogen vijf topwetenschappers aanwerven. De vacatures worden deze week nog bekendgemaakt, in de Vlaamse pers en ook in onder meer Nature Jobs en specifieke vaktijdschriften.
De Standaard, 14/07/2010, Dutch

(Download het volledige artikel om verder te lezen)

UGent investeert in wereldtoppers

De universiteit van Gent wil binnen vijf jaar aan de wereldtop staan op vijf onderzoeksdomeinen. In die vijf speerpunten investeert de UGent telkens 2,5 miljoen euro.

Het is ook de bedoeling om 25 bijkomende professoren aan te trekken, experts uit binnen- en buitenland die het onderzoek naar een nog hoger niveau kunnen trekken. Want op de onderzoeksdomeinen nano- en biofotonica, biotechnologie voor een duurzame economie, inflammatie en immuniteit, neurowetenschappen en bio-informatica staat het Gentse onderzoek nu al hoog aangeschreven. (TOD)

Universiteit Gent investeert in toekomst

De Gentse universiteit gaat in vijf onderzoeksdomeinen extra geld investeren. Bedoeling is 50 onderzoekers uit vijf verschillende disciplines te laten samenwerken om over vijf jaar aan de wereldtop te staan. Elk van de vijf groepen krijgt 2,5 miljoen euro en er komen 25 extra professoren. “Er is zoveel kennis aanwezig die onvoldoende kan doorbreken. Door synergieën te creëren tussen verschillende invalshoeken zorg je ervoor dat 1 plus 1 meer is dan 2", zegt de Gentse rector Paul Van Cauwenberge.

Pages